קנו מכפר עידוד

סלים – לרכישה מוזמנים לצלצל להלל ריס : 09-8632903/7
זרעים – לרכישה מוזמנים לצלצל להלל ריס : 054-4312250