ועד העמותה

ד"ר יעל אילן

חברת ועד ויו"ר ועדת שיווק

גילה שחר

חברת ועד ואשת קשר עם חברי העמותה

גבי פרידיגר

חבר ועד ויו"ר ועדת כספים

בצלאל הוט

חבר ועד

יעקב אלון

חבר ועד, יו"ר ועדת בריאות ומזון,יו"ר ועדת תרבות ופנאי

יואל אופיר

חבר ועד יו"ר ועדת אחזקה פרויקטים

חדווה סנדרוביץ בר-יוסף

חברת ועד מטעם הציבור

אורי אוברוצקי

חבר ועד מטעם הציבור

ועדת ביקורת

ועדת ביקורת 

טובה שעיה

חברת ועדה

איתן הולנד

חבר ועדה

דוד כהני

חבר ועדת ביקורת