גבי פרידיגר

יו"ר ועד העמותה

יואל אופיר לאתר

יואל אופיר

חבר ועד יו"ר ועדת אחזקה פרויקטים

ד"ר יעל אילן

חברת ועד, יו"ר ועדת שיווק

alonk

יעקב אלון

חבר ועד, יו"ר ועדת בריאות ומזון, יו"ר ועדת תרבות ופנאי

בצלאל הוט חבר ועדת שיווק

בצלאל הוט

חבר ועד

rac

רחל שינפרבר

חברת ועדת ביקורת

גילה שחר

חברת ועד

hed

חדווה סנדרוביץ בר-יוסף

חברת ועד מטעם הציבור

אורי אוברוצקי

חבר ועד מטעם הציבור

ועדת ביקורת:

איתן הולנד

חבר ועדת ביקורת

טובה שעיה

חברת ועדת ביקורת

דוד כהני

חבר ועדת ביקורת

mad

מדלן סמו

חברת ועדת ביקורת

rac

רחל שינפרבר

חברת ועדת ביקורת