ועד העמותה

ד"ר ארנון גולן

יו"ר

ד"ר יעל אילן

חברת ועד ויו"ר ועדת שיווק

גבי פרידיגר

חבר ועד ויו"ר ועדת כספים

דוד ברק

חבר ועד ויו"ר ועדת פנאי ורווחה

גילה שחר

חברת ועד ואשת קשר עם חברי העמותה

אברהם בשן

חבר ועד ויו"ר ועדת פרוייקטים

רוני אויברמן

חבר ועד

חדווה סנדרוביץ בר-יוסף

חברת ועד מטעם הציבור

אורי אוברוצקי

חבר ועד מטעם הציבור

ועדת ביקורת

ועדת ביקורת 

ד"ר דני פרימן

יו"ר ועדת ביקורת

טובה שעיה

חברת ועדה

איתן הולנד

חבר ועדה

יגאל טנא

חבר ועדה