עבודה בקהילה

למעלה מ 60% מדיירי כפר עידוד משולבים בעבודות בקהילה.  בכפר,  פועל רכז תעסוקה חוץ כפרי

הנמצא בקשר רציף עם חברות ועסקים באזור,  במטרה לשלב את הדיירים המיוחדים של הכפר

במגוון מקצועות בהתאם ליכולותיהם הקוגניטיביים והפיזיים.  כל דייר מקבל ליווי מקצועי בתהליך קידום

של רכישת הרגלי עבודה הפותח עבורו אפשרויות תעסוקה חדשות ומגוונות, תוך התאמה למיומנויותיו התעסוקתיות.

עסקים המשלבים בתוכם עובדים עם צרכים מיוחדים,  דיירי הכפר,  מקבלים הכנה, ליווי ותמיכה באופן שוטף לקליטת עובדים מיוחדים.