תעסוקה ופנאי

בכפר עידוד קיימת קשת רחבה והטרוגנית של רמות עצמאות בתפקודים היומיומיים, התעסוקתיים והחברתיים. הצוות המקצועי עוסק בפיתוח תוכנית אישית עבור כל דייר ובשיתופו. בתוכנית האישית נכללים כל תחומי החיים, וכל מיומנות אותה ניתן לרכוש ולפתח.
הכפר מספק לדיירים את כל השירותים הפיזיים היומיומיים, שלוש ארוחות ביום, שתי ארוחות ביניים, שירותי כביסה וניקיון.
הדיירים אמורים לשמור על ניקיון וסדר בדירותיהם בכוחות עצמם כחלק מתוכנית השיקום שלהם, אך נהנים בנוסף משירותי ניקיון שבועיים ומשירותי אחזקה בהתאם לצורך.
לרשות הדיירים מרפאה המאוישת על ידי אחיות וכן שעות קבלה סדירות של רופא, לצד צריכת שירותי בריאות במסגרת קופות החולים בקהילה.

תעסוקה
פנאי